Rätt till återkallelse

 

Upplysning om rätt till återkallelse

 

Rätt till återkallelse

 

Du har rätt att inom två veckor återkalla din vilja att sluta avtal, utan att ange några skäl. Tidsfristen är 14 (fjorton) dagar och börjar tidigast den dag när du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är speditören, har erhållit varan.

 

För att ta din rätt till återkallelse i anspråk, måste du

 

LARP FASHION

 

Nackterhof 2

 

67311 Tiefenthal

 

Tyskland

 

Telefon: 0049 63 51 12 65 42

 

FAX: 0049 63 51 12 65 75

 

E-postadress: info@larp-fashion.de

 

informera oss om ditt beslut att återkalla detta avtal. Detta meddelande måste vara entydigt (t.ex. via brev, fax eller e-post). För detta ändamål kan du använda bifogat formulär för återkallelse, detta är dock ingen föreskrift. Tar du denna möjlighet i anspråk kommer vi omgående att bekräfta (t.ex. via e-post) mottagandet av en sådan återkallelse.

 

För att tidsfristen skall vara uppfylld räcker det att meddelandet om återkallelse skickas i rätt tid.

 

Återkallelsens följder

 

Återkallar du detta avtal är vi förpliktade till återbetalning av alla betalningar vi har erhållit av dig, inklusive leveranskostnader (utom de extra kostnader, som uppstått på grund av att du valt en annan typ av leverans än vår förmånliga standard leverans). Vi måste utföra denna återbetalning utan dröjesmål och senast inom 14 dagar efter mottagandet av ditt meddelande om återkallelse av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningssätt, som du använt vid den ursprungliga transaktionen, om vi inte med dig uttryckligen avtalat något annat; vi kommer under inga omständigheter debitera några avgifter i samband med denna återbetalning.

 

Vi kan vägra att utföra återbetalningen tills vi fått tillbaka varorna eller du bevisat, att du skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som inträffar tidigare. Du är förpliktad att skicka tillbaka eller överlämna varorna till oss senast fjorton dagar efter ditt meddelande om återkallelse av avtalet. För att tidsfristen skall vara uppfylld räcker det att varorna skickas innan tidsfristen på fjorton dagar gått ut.

 

Du står för de direkta returneringskostnaderna. Du måste endast ersätta en eventuell värdeminskning, om denna värdeminskning beror på att varorna hanterats på ett sätt som inte var nödvändigt för att kontrollera deras beskaffenhet, egenskaper eller funktionssätt.